نانو سرامیک X Pro یک پوشش نیمه دایم است که در واقع به سطح کارکردی 9H شما تبدیل می‌شود . با ایجاد یک پیوند جدانشدنی در یک سطح مولکولی نانو با ابگریزی بالا  و ضد خش دارد که تا 6 سال ماندگاری دارد .