ساخته شده از یک رزین با چگالی بالا که منجر به سازگاری به خصوص نرم با ساختار بسیار خوب سلول، این پد فوم به زیبایی به سطوح محدب و اشکال نامنظم است که معمولا در اتومبیل های ورزشی و وسایل نقلیه پرنعمت است. چگالی نرم و منحصر به فرد آن باعث می شود آن را برای رسیدن به سطح Ultragloss ایده آل است. استفاده از ترکیب ساینده الماس برای پایان دادن به ماشین نمایش داده می شود.