حفاظت از عوامل زیست محیطی ناشی از نمک به ماسه، اگزوز، آلاینده ها، آلاینده های insect، رطوبت و اشعه ماورا بنفش، اتومبیل شما در برابر انواع مختلف خوردگی مربوط به آلمان آسیب پذیر است. در پیوند با لایه، حفاظت از سرامیک X یک حفاظ سرامیکی ارایه می دهد که نمی تواند شسته شود.

\"نگهداری از تعمیر و نگهداری\" فرمول منحصر به فرد سیستم حفاظت از سرامیک X در زیبایی ماندگار با حفظ رنگ و نگه داشتن برق زیاد.