پد پولیش اوربتال بسیار نرم کچ شیمی-Koch-Chemie

اسفنج فوق العاده خوب برای استفاده اقتصادی و به طور مساوی از محصولات مهر و موم، مانند 1K Nano یا Lack-Polish grün P1.01. ارتفاع کوتاه 23mm باعث نیروهای گردشی بسیار کم، دستکاری عالی و بالاترین سطح پایداری می شود. شبکیه بهینه شده (ساختار سلولی باز) و تعداد سلول ها به عوامل بهداشتی عالی کمک می کند. لبه میل لبه های انعطاف پذیری بیشتری را برای لنت ها فراهم می کند، و آنها را قادر می سازد که راحت تر در اطراف خطوط قرار گیرند. مواد رنگی غیر بافته شده مناسب برای پرداخت، ایمنی فرایند را تضمین می کند.

سختی فشرده سازی: 4. سایش: 2.