Ø 15 میلیمتر مدار

- موتور راندمان بالا با گشتاور بالا تحویل داده شده است

- طراحی منحصر به فرد و اهرم کنترل ارگونومیک برای مدیریت ایمن و راحت

- بر روی دکمه خدمت خدمت برای خدمات ابزار سریع

- لغزنده خروجی هوای چرخشی طراحی شده برای سطح سر و صدای کم و بدون خسارت عملکرد

- پد پشتیبان ویژه پانچ برای از بین بردن بیش از حد پخت با پیچ M6

- جبهه جبهه با صفحه لمسی نرم افزاری برای بهترین دستکاری

- دستکش در پلی کربنات شفاف شفاف به طور کامل از خطوط هوا برای جلوگیری از خنک کننده عایق