• تورم بالا - ایده آل برای 6 و 8 لود
  • Cool در حال اجرا در تمام سرعت ها
  • خوب متعادل
  • رایگان G MOP 6 "ورق انعطاف پذیر

دستگاه چرخش روتاری G PLUS (GPT001) با ویژگی های فرکلا با موتور گشتاور بالا، مناسب برای 6 و 8 اینچ طراحی شده است.

دستگاه پرداخت بسیار سبک وزن، به خوبی متعادل است و در حال اجرا سرد برای مشاغل بزرگ پرداخت می شود.

کنترل سرعت انگشت شست دست کنترل سرعت متغیر را از 700 تا 2500 دور در دقیقه کنترل می کند.

شامل G MOP رایگان 6 "ورق انعطاف پذیر بازگشت.

برای پرداخت نقاط کوچک، و ایده آل برای تعمیرات SMART، لطفا 3 " AC Delco Mini Polishing Machine را ببینید .