اسفنج پولیش زبر روپس اوربیتال مناسب دستگاه سایز ۲۱ ابعاد بزرگ سلول ها هرگونه افزایش گرما را از بین می برد، و این اجازه می دهد که ترکیبات به سطوح بهینه کار کنند. حرکت نوسان سیستم های BigFoot شریک کامل برای ساختار متخلخل است.