مقاوم در برابر شیشه مقاوم در برابر شیشه، اما انعطاف پذیر طولانی مدت با مقاومت استثنایی به اشعه ماوراء بنفش و مواد شیمیایی، بلکه اثرات زیست محیطی مانند نمک جادویی، قیر و آلودگی های خیابانی و صنعتی. سطح فوق العاده هیدروفوبا، اثر ضد آب را اعمال می کند و به دلیل اثر "آسان به تمیز کردن" اثر کمتری برای نگهداری می یابد. یک درخشان عمیق باورنکردنی با شدت رنگ چشمگیر می دهد. اگر به درستی نگهداری شود، CC36 می تواند تا 36 ماه حفاظت کند اگر شما سالانه خدمات را انجام دهید.

شماره مقاله : 02369410

فهرست : 235 میلی لیتر