درباره می وینچی-MAYVINCI

در یک حرکت بی سابقه، چهار detailers بین المللی از کشورهای مختلف در سفری به منظور توسعه فن آوری پوشش شروع به کار کردند که نشان دهنده علاقه صنعت ساخت وساز و حفاظت است.

\"MAYVINCI\" ماموریتی را آغاز نموده است تا وضعیت موجود را تغییر دهد، و این یک سفر اکتشافی است که شرکت ما را با برخی از بهترین و با استعداد در سراسر جهان قرار داده است.


ABOUT MAYVINCI

MAYVINCI offers unique and innovative solutions for the automotive industry, by engineering advanced nano-particle technology to provide maximum enhancement and protection of paint finishes.ما صادقانه معتقدیم که یک مجموعه مهارت ها و تجربیاتی را می طلبد که ما را از دیگران متمایز می سازد.